Tirsdag den 5. september havde menighedsrådene i Støvring, Sørup og Gravlev arrangeret en sommerudflugt til fire kirker i området.

I bus kørte for de godt 35 tilmeldte ud i den smukke septemberaftensol ad små veje gennem områder i Himmerland, hvor man ikke kommer så tit.
Første stop var ved Brorstrup kirke, hvor provst Holger Lyngberg fortalte om kirkens historie og dens udsmykning på en meget levende og interessant måde. Den anerkendte hollandsk-fødte kunstner, Anita Houvenaeghel, havde næsten fået frie hænder til at forestå udsmykningen af kirken. Hendes bemærkning før arbejdet begyndte var, ”at der i kirkerummet ikke var noget sted, hvor øjet kunne finde hvile”.
Det var en helt moderne altertavle, hvor der bl.a. var et kors, som ledte tankerne hen mod langfredag, og så var der et meget stærkt lys, som pegede frem mod 1. påskedag.
Alteret var bygget op af 13 kvadresten (måske symbol på Kristus og de tolv apostle), og en helt moderne dæksten som alterbord. Dette viser forbindelsen mellem  noget meget gam-melt og noget helt nyt.
Der er også nogle meget velbevarede og interessante kalkmalerier i kirken.
Herefter gik turen til Ravnkilde kirke, hvor Holger Lyngberg også har sit virke. Her nøjedes man med at bese kirken fra bussen.
Næste stop var ved Volstrup Golf Café, hvor der var dækket et lækkert kaffebord.
Efter et kort stop ved Rørbæk kirke kørte vi til Stenild kirke – det er Herluf Christensens to kirker. Det blev til et længere ophold i Stenild kirke, hvor Herluf Christensen levende fortalte om kirkebygningen og dens historie. Her var det især døbefonten der tiltrak sig de besøgendes opmærksomhed. Den har samme alder som kirken og stammer fra 1150–1200. Døbefonten er kæmpestor – måske den største i Danmark. På den ene side af den er der et kvindeansigt og på den anden side et mandeansigt. Det kan være, at det stammer fra den tid, hvor der var en kvindeadgang i den ene side i kirken og en mandeindgang i den anden side.
Placeringen af døbefonten har tidligere været ved kirkens indgang, men nu står den lige neden for alteret.
Kirkens våbenhus blev fjernet for ca. 100 år siden, og indgangsrummet er nu under tårnet. Her hang bl.a. en gammel klokke, som var blevet udskiftet med en ny i 1959.  
Der er ikke noget sognehus i Stenild, men der er et godt samarbejde med det nærliggende forsamlingshus. Dette forsamlingshus har lige fået nyt tag, og det er måske en kompensation for, at der i Stenild er rejst fem store vindmøller.
Som afslutning på dette kirkebesøg blev der sunget en aftensalme.
Der lød klapsalver og bifald til den komité, som har stået for det vellykkede arrangement og en opfordring til at gøre noget lignende en anden gang.

Tekst: Leif Pedersen

Døbefonten i Stenild kirke er kæmpestor – vel nok Danmarks største.

 

e-max.it: your social media marketing partner