Forliget om Rebild Kommunes budget tilfører yderligere penge til øget velfærd for børn, unge og ældre ud over de 17 millioner, der er tilført på grund af flere børn og ældre. Langt den største del af sparekatalogets forslag med indflydelse på børnefamilier, børn, unge, syge og ældres hverdag blev taget af bordet. Vores prioritet omkring cykelstier og sikker skolevej blev også tilgodeset. Alt dette havde en stor prioritet for os i den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Børnefamilieområdet
Her tilføres ekstra penge til daginstitutioner og skoler, blandt andet til bedre normering, tidlig og forebyggende indsats samt specialundervisning.

Sundhed og ældre området. Der tilføres flere penge til videreførsel af værdighedspuljen. Den har fokus på trivsel, alt fra kost til den hjælp de ældre får i hverdagen, som skal resultere i bedre livskvalitet. Der er også afsat flere midler til aflastningspladser samt mental sundhed for sårbare unge.

Kultur og fritid 
Det er glædeligt, at de bebudede besparelser på Museum Rebild, lokale tilskud og tilskud til ledere og træneruddannelse blev taget af bordet. Derudover blev det muligt at tilføre økonomi til samarbejdet med Kulturen Rebild og bladet Derudad. Satsningen på bedre idrætsfaciliteter i hele kommunen blev udvidet til, at der nu er afsat 10 millioner til halprojektet Menateket i Øster Hornum.

Veje, stier og byudvikling. Cykelstien mellem Hellum og Skørping bliver fremrykket til opstart i 2020, og færdiggjort i 2021. Cykelstien mellem Bælum og Terndrup, fremrykkes til opstart 2021, færdiggjort i 2022. Planlægningen af trafiksikre skoleveje og infrastruktur i Støvring, samt opbakning til byudvikling i Haverslev og Sørup kom også med i det nye budget. Ny Nibevej er tættere på realisering, ved at der er afsat flere penge til projektet. 

Vi undgik desværre ikke helt besparelser, og dem ville vi gerne have været foruden. Men vi vurderede at risikoen ved ikke at være med i budgetforliget, ville få større konsekvenser på sundhed, ældre og specielt vores børn i daginstitutioner og skoler. Vi måtte acceptere en takststigning på SFO samt besparelsen på administrationen for at få enderne til at nå sammen.

Så vi er meget tilfredse med resultatet af budgetforliget. Tak til de andre partier for en konstruktiv afvikling af budgettet.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe Rebild kommune: Allan Jæger

 

e-max.it: your social media marketing partner