I 2018 havde 36 af landets 98 kommuner én eller flere fundraisere ansat til at skaffe eksterne penge til kommunen. I Rebild Kommune har vi rigtig mange engagerede borgere i landdistrikts- og byzonepuljeregi, som jagter millionerne i fonde og puljer. Radikale Venstre vil derfor i de kommende budgetforhandlinger foreslå, at vi ansætter en fundraiser for en toårig periode, en fundraiser der helhjertet skal arbejde med projekter indenfor Børne- og Familieudvalget, Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Vestre Fjordpark i Aalborg Kommune er et eksempel på et projekt, som blev realiseret via fundraising. Ud af en samlet projektsum på 65 millioner, har Aalborg Kommune fået en ekstern finansiering på ca. 35 millioner.

Radikale Venstre i Rebild Kommune: Per Vilsbøll og Pia Britt Elberg

 

e-max.it: your social media marketing partner