Så skal vi til det igen!! Budget 2020 skal på plads og vi kikker desværre igen ind i nødvendige besparelser på børn, unge og ældre.

Gennem flere år har vi i Rebild Kommune skåret i budgettet og forsøgt at spare os til de gode resultater. Det har medført at vi nu ikke kun skærer ind til benet, men på flere områder skærer vi direkte i benet og dermed i det fundament som bærer vores velfærd, nemlig de ansatte i Rebild Kommune, på vores skoler og institutioner. Ledere og personale som uanset indsats må stå på mål for politikernes lappeløsninger. Trods store ambitioner i visioner og strategier står vi alligevel i en situation hvor byrådet må skære på vitale områder for at få balance i økonomien. 

Jeg håber vi kan komme ”nænsomt” gennem budgetforhandlingerne i denne omgang, evt. ved at slække lidt på krav om kassebeholdning og budgetoverskud, således vi får så få besparelser som muligt på vores børn, unge og ældre. I perioden frem til næste budget finder jeg det derfor absolut nødvendigt at der bliver set på strukturerne på tværs i Rebild kommune således vi kan allokere evt. besparelser til de områder hvor de hører hjemme og få gennemført de nødvendige effektiviseringer, såfremt der ikke kan findes et flertal for at hæve skatten. 

Vi har ambitioner om en bedre folkeskole, bedre bemanding i institutioner og flere varme hænder til de ældre, men vi hænger fast i en økonomi hvor der tilsyneladende ikke kan findes de nødvendige midler til at løfte opgaven. For os er det et ”Must Win Battle” at opgaven lykkes og jeg håber alle øvrige partier vil være en del af kampen. 

Rebild kommune fortjener bedre. 

På vegne af Socialdemokraterne:  Poul Erik Nørnberg, byrådsmedlem

e-max.it: your social media marketing partner