Som man kan læse i Midthimmerlands Folkeblad tirsdag, den 20. august, Hvor der i et læsebrev af Flemming Christensen   læser man at der er solgt en grund på Højdedraget til et anpartsselskab med en egenkapital på 1 krone. Anpartsselskabet har købt en grund på 2902 kvm, til 1.100.000 kr. hvor der skal bygges 10  rækkehuse á 160 kvm  hver inkl. have og parkeringsplads til to biler til en pris af 110.000 kr. pr. grund?  Hvordan vil kommunen få plads til 25% grønt område når man på nye udstykninger forlanger 25% til grøn område? Det er dog ufatteligt, at man kan dumme sig så meget. Det er jo en hån mod lokale byggefirmaer uden at det har været i udbud. Man kunne som almindelig borger få den opfattelse, at der i Rebild Kommune foregår noget i det skjulte, som vi ikke må få at vide.

Nu må det samlede byråd og planlægere stilles til ansvar for disse tåbelige handlinger og komme med et svar på debat-indlægget fra Flemming Christensen!

Jeg har endnu ikke oplevet, at mine indlæg her i bladet de seneste 3-4 år, at få  svar fra byrådet. Jeg er efterhånden kommet frem til, at enten tør de ikke eller også ved de ikke hvad de skal svare,  da de ikke vil stå ved sandheden, som den er. Jeg får mange tilkendegivelser fra mine medborgere, som er af samme mening som mig. 

Lokalplan 321 Haren
Flemming Christensen gør i sit læsebrev opmærksom på, at Rebild Kommune nu vil give tilladelse til at bygge kun 30 meter fra Mastrup Bæk, hvor der er mange  sjælende ynglende fuglerarter, på trods at der er en å-beskytelseslinje på 150 meter, når man læser Kommuneplanen  fra 2017-2029, fremgår det, at områderne omkring søerne er fredede som naturbeskyttede områder. Det strider også imod hvad der står i ”Hvidbogen” om behandlingssvar til Kommuneplanen fra 2017-2029, så kommunalpolitikerne og planlæggerne må ikke have læst  i rapporten, som de i sin tid selv var med til at lave. Den trænger  allerede til en revidering, da den ikke lever op til  FN’s verdensmål.

Det kræver også et svar fra det samlede byråd!

Sundhedudvalget
Nu blinker det igen kraftig rødt i Sundhedsudvalget med røde ører.

Jeg kan godt forstå, at du Lene Aalestrup (K) blev hed om ørerne, da du fik den sidste  økonomi-vurdering,  der viser et overforbrug op over 19 mill. kr.  resten af året, mod et forventet forbrug på 8,4 mill. kr. før sommerferien. Har man ikke i Sundhedudvalget fundet ud af, at der er og bliver flere ældre borgere, som har behov for mere velfærd og pleje. Det viser jo, at I ikke har har styr på noget som helst i udvalget.

Sundhedshus - drop det. Der er ingen økonomi til det!
Lene Aalestrup har du penge kan du få, men du har ingen, så du kan ikke få. Brug hellere de afsatte midler  til mere omsorg og pleje. Ansæt i stedet mere plejepersonale, så  der kan blive flere til at løfte opgaven og blive mere tid til den enkelte borger. ”Bedstefar kom ikke i bad i dag”, fordi der var ikke tid. De stakkels SOSU assistenter og hjemmehjælpere løber stærkt i hverdagen med det til følge, at de går ned med strees og langtidssygemeldinger.

Porsborgparken
Nu sker der noget glædeligt - erhvervsbyggeri ved motorvejen.

Det er på Porsborgparken det sker - et erhvervsprojekt  med plads til 16 nye virksomheder indenfor e-handels- og logistikvirksomheder med forhåbentligt mange nye arbejdspladser til vores kommune. Det skal fremover styrke en videre udvikling på Porsborgparken og tiltrækker endnu flere nye virksomheder, og flere nye tilflyttere til vores oplandsbyer med udsigt til flere skattekroner i den slunkne kommunekasse.

Trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed på Hobrovej også kaldet ”Harbostrasse” burde fjernes helt. Hvorfor nu bruge 40.000 kr. på inspetion af projektet?

Det er som om kommunen holder på kronen, men lader daleren rulle, hvis man havde tænkt sig om kunne der være blevet fjernet en en flade mere for de 40.000 kr. Forvaltningen fik fortaget en trafiksikkerhedsinspektion  med det resultat, af rådgiveren kom til den konklusion, at det var bedst at  bibeholde midterhellen for at mindske den tunge trafik gennem byen og holde farten nede. Hobrovej er ikke bygget til ”tung”  trafik. Få nu lavet den venstresvingsbane ved Rema 1000. Det vil lette nogle af de trafikale problemer. Vi har ikke brug for  så brede fortove, som der er der. Der vil være god plads til at lave en venstresvingsbane.  Der blev lavet en omfartsvej ned Mosbæksalle`og videre ad Mercurvej til den tunge trafik med de stor lastvognstog, så sæt et skilt op i begge ender af Hobrovej med påskriften: ”Kun med  ærinde til butikkerne” og led den tunge trafik uden om Hobrovej.

Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

 

e-max.it: your social media marketing partner