Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, Støvring

Tak til Thomas Thomasen. Ja, Thomas, du har ret, der er ingen af vore kære politiker og ansvarlige, der tør  svare på mine læserbreve. Også tak for de mange tilkendegivelser, jeg får af mine medborgere. Jeg har igennem de sidste 3-4 år prøvet på at råbe politikerne og de ansvarlige op gennem mine læsebreve. Jeg tror, at de har påtaget sig en for stor opgave, som de ikke magter.
Jeg skal svare igen, hvis de tør, det er som om at de tror at de er nogle små uduelige konger.

 

I de gode gamle dage!
Ja, Thomas, i de gode gamle dage havde vi her i kommunen vejsyn og vejmænd  og sognerådsformand, som hvert år sammen med politikerne deltog, for at se hvordan det stod til rundt om med kommunens veje og fortove, men det er som om at de ansvarlige kun sidder og hytter deres skind bag deres computer og tror, at de kan klare problemer bag skærmen - det er jo også det nemmeste. Tag dog for pokker da at vågne op.

 

Materielgården hvad skal den bruges til?
Jeg skrev onsdag den 18. oktober 2017, hvad Materielgården kunne bruges til. Vi var nogle stykker, der var inviteret til møde, hvor kommunen ville have nogle forslag til, hvad den kunne bruges til vi fik bare aldrig noget svar. Det er som om at man lader som ingenting. De kære politikere og ansvarlige embedsmænd/kvinder har travlt med at bygge nyt, sidst var det multihus ved svømmehallen, som kommer til at stå tomt det meste af tiden, og nu Sundhedshus ude på ’’Lars Tyndskids mark’’ - godt gemt af vejen og som de fleste borgere er imod. Hvorfor nu ikke bruge de tomme bygninger der er vi vores by? F.eks. Grangårdscentret, hvor der står tomme lokaler. Der kunne laves træningscenter i de tomme Kiwi lokaler, og der er mange parkeringspladser i forvejen.

 

Hvorfor skal de nye tilflyttere tage udenbys for at dyrke deres fritidsaktiviteter?
Materielgården står ubrugt hen, hvorfor nu ikke bruge de eksisterende bygninger til forskellige fritidsaktiviteter? Der kunne laves bowlingbaner, inderdørs petanquebaner i garageanlægget til de ældre og skaterbaner udendørs til de unge. Man kunne bruge de forskellige bygninger til f.eks snedkerværkstedet til husflid og lignende hobbyer. Bilværkstedet kan man laves, så byens unge kunne makke med deres knallerter, så de har lidt at tage sig til - det kunne måske dæmpe noget af det hærværk og kriminalitet, som desværre ses rundt omkring. Så kære politikere og ansvarlige planlæggere, få nu  jer taget  sammen og gør noget ved det.
Forleden dag om formiddagen talte jeg med nogle frivillige, der var ved luge og gøre pænt og præsentabel omkring Stubhuset til glæde for  de mange brugere af huset. Om eftermiddagen kom jeg  forbi igen, da var de ved at klippe græs og rydde op og feje uden for byens grimmeste byggeri, nemlig Biblioteket, for som de sagde - når vi nu har  luget og fejet ved Stubhuset, kunne vi ikke have at det så forfærdeligt ud ved naboen - fordi  kommunen ikke gør noget. Det kan kommunen ikke være bekendt.

 

Mastrupsøerne er en stor stinkende mudderpøl!
Kommunen blev af staten pålagt at oprense og forbedre vandmiljøet i vore søer, vandløb og grundvand i overensstemelse med EU`s vandrammedirektiv af 2015, men der er ikke sket det mindste, hvad blev der af vandmiljøplanen? Ja, den er såmænd bare røget i syltekrukken til de andre. Hvad blev der af midlerne til at forbedre vandmiljøet? Tænk på alle de gæster, der kommer på besøg og går ture omkring søerne.

 

Støvring bliver aldrig en god handelsby.
Man har fra kommunal side ødelagt Hobrovej ved at bygge højhuse og  lejligheder med altaner, der hænger ud over fortovet. Vi kan begynde ved hjørnet af Hobrovej og Jernbanegade, der har man vendt butikkerne omvendt af hvad der er normalt ved en handelsgade, hvor butikkerne vender facaden ud mod gaden. Der er ingen udefra der aner, at der ligger butikker der. Tro det eller lad være - de bygger nok et højhus med altaner ud over fortovet.
Det ukontrolleret planlægning der vil noget, men det er uduelige planlæggere, der ødelægger byen som handelsby.
Store lastbiler skal hen ad Fredensgade for at komme med varer til Meny, hvor de smadrer alle fortovsfliser og gaden, der ikke er bygget til tung trafik. Det er også et stort problem, når lasbilerne skal køre derfra igen, de må helt op på fortovet for dreje rundt.
Ja, man må sige at byplanlæggerne har godt styr på problemerne, det er noget der med tiden vil belaste økonomien endnu mere, når skaderne skal repareres. Og reperationer er der  masser af i forvejen, se bare på Hobrovej og Jernbanegade, som er en sørgelig stand.

 

Er vore politikere troværdige?
Det kan man komme tvivl om. Det har vist sig gang på gang, at selv om de var enige i de forskellige partier, når det såkommer til afstemning,  så stemmer de anderledes. Det må dog kaldes utroværdigt, det er som om at de sidder og lurepasser hinanden, det er som i en anden børnehave. Man skulle ikke tro, at de folkevalgte er voksne.

e-max.it: your social media marketing partner