Af Støvring Handel og Erhverv

Byrådet diskuterer i disse dage, hvor et nyt sundhedshus i Støvring kan placeres. Et sundhedshus, der kan rumme de privatpraktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter, det kommunale sundhedscenter og mange andre. Støvring Handel ser mange fordele ved ét samlet sundhedshus, hvor borgerne kan opleve en stærk tværfaglig sundhedspleje og som på længere sigt kan være med til, at fastholde det nødvendige antal læger, tandlæger m.fl. i byen.
Af sundhedsudvalgets seneste dagsorden kan vi læse, at man foreslår to mulige placeringer. Enten i det nye område øst for banen eller i private bygninger på lejebasis. Vi mener, at man bør åbne op for flere muligheder end de to nævnte, så man kan sikre, at sundhedshuset placeret centralt i bymidten og på den måde er med til, at understøtte detailhandlen i byen. Der er nemlig ingen tvivl om, at det store antal patienter der dagligt vil benytte et sundhedshus i Støvring, vil med en central placering i f.eks Jernbanegade eller langs Hobrovej, give øget handel i vores butikker.
Hvorimod en placering på det kommunale areal i Støvring Ådale, vil lede patienter der kommer i egen bil udenom bymidten og patienter der kommer med tog eller bus, vil blive ledt væk fra detailhandlen, hvis de skal østpå og over banen.
I disse år kæmper vi som forening for, at fastholde vore kunder i byen og vi har stort fokus på service og spændende aktiviteter. Den seneste e-handelsundersøgelse viser, at 87 % af al handel stadig foregår i fysiske butikker og det vil vi gøre alt for at det bliver ved med – og at det er i fysiske butikker i Støvring! Det giver omsætning og dermed skattekroner, det giver jobs i Rebild kommune (hver 8. arbejdsplads i DK er i detailhandlen) og ikke mindst er detailhandlen arbejdsmarkedets største aftager af praktikanter.
I Støvring by arbejder vi rigtig meget med sammenhængskraft. Det sker f.eks. i praksis når Støvring Handel og Erhverv og idrætsforeningerne i fællesskab laver arrangementer, hvor butikkerne får omsætning, klubberne tjener en skilling eller kan tegne nye medlemmer. Det sker også når Støvring Handel og Erhverv bakker op om arrangementer om FN’s klimamål eller byder indenfor i butikkerne til koncert, når den Nordjyske Kulturkaravane kommer til byen. Det giver nemlig mere til alle.
Denne sammenhængskraft mener vi også, at Rebild Kommune bør bakke op om, - og  det mener vi egentlig også at kommunen i stor udstrækning allerede gør. Men en helt central placering af et nyt sundhedshus i Støvring, vil være af helt afgørende betydning for, at butikkerne får et endnu større kundegrundlag. Og dermed ville der komme en endnu stærkere sammenhængskraft, da patienterne vil opleve, at de nemt kan handle, når de er til behandling og dermed slå to fluer med et smæk. Dvs. flere patienter fra oplandet måske vælger behandling i Støvring til gavn for de privatpraktiserende tandlæger, fysioterapeuter m.v.  Dermed er der masser af aktivitet i bymidten, hvilket understøtter bosætningen (udbuddet af både handelsmuligheder og sundhedstilbud har stor betydning for tilflyttere og fastholder nuværende indbyggere) og det hele giver samlet et større grundlag for skatteindtægter – det giver på alle måder mere til alle.
Vi håber derfor, at Sundhedsudvalget vil bruge den nødvendige tid og ressourcer til at afdække alle mulige placeringer tæt på bymidten og detailhandlen og dermed droppe planerne om at placere sundhedshuset i Støvring Ådale.

e-max.it: your social media marketing partner