Det seneste år er der arbejdet seriøst på en helhedsplan, hvor politikere og yderst kompetente borgere har deltaget i arbejdet med helhedsplanen for Støvring, så der kan skabes balance i byen, hvor væksten har været stor og ser ud til at forsætte.

Derudover er der udarbejdet et projekt i Ådalene, der indbefatter forslag til boliger, sundhedshus og en gang- og cykelbro, som sikrer en bedre sammenhængskraft og balance i Støvring by samt øger sikkerheden for børnenes skolevej.

Disse helhedstanker har været spændende og frugtbare. Der har været drøftet forskellige muligheder for udbygning af skolerne og specielt Bavnebakken med drøftelser om, at benytte City Centret m.m. til fremtidssikring af skolen og en ekstra hal i området, hvis børnetallet forsætter med at stige. 

Materielgården og det omkringliggende område skal sikres til fritidslivet. Her er der mulighed for, at realisere og styrke byens fritidsliv omkring fodboldklubbens idrætsanlæg, svømmehal, tennisklub og hallerne. Et fantastisk fritidsområde, der forsat kommer til at ligge centralt i udviklingstanken og de synergier dette giver.

Den røde tråd fra kulturområdet til idrætsområdet og videre til vores naturstier og Mastrupsøerne. Der er blevet arbejdet seriøst på, at sikre en helhedsplan, hvor vi styrker byen - lige fra idrætslivet til institutioner, skoler og infrastruktur, samt forsat samling af byens forretninger.

Nu skal det hele så stå sin prøve, hvilket kan give bekymringer. For kan byrådet holde fokus på helheden og værdien heri, ved at træffe de rette langsigtede beslutninger for vores nye sundhedshus, der både skaber stor merværdi i Ådalene og kan bygges fra bunden i tæt samarbejde med vores interessenter. Et sundhedshus skaber stor værdi for hele området. Infrastrukturen forbedres, da trafikken ledes udenom Hobrovej, der er under pres, samt let adgang grundet offentlig transport.

Et sundhedshus kan være med til at samle byens læger og få fx. fysioterapeuter, tandlæger, sundhedspersonale og andre indenfor sundhedsområdet under samme tag. Det vil gøre det enormt attraktivt for investorer, at kigge udenfor Aalborg og investere i Rebild! Ja, så er vi faktisk godt på vej i forhold til ar dække behovet i en by i rivende udvikling tæt på Aalborg. Samtidig frigør vi plads til andre udviklingsmuligheder, såsom Bavnebakkeskolen og børnehaven, der kan få stor brug for mere plads på sigt.

På Sundhedsudvalgets rundtur til andre sundhedshuse, var anbefalingen helt klar. Tænk ikke for småt, inddrag interessenter og fremtidige brugere. Sørg for gode grønne udearealer til genoptræning og husk: sundhedsopgaverne går kun en vej, og det er ud til kommunerne. Så vigtigheden i at have rammerne til at løfte opgaverne skal tages alvorligt, og det gør vi bedst ved, at samle dem et sted, hvor borgerne kun har en indgang til sundhedstilbuddene, og hvor der kan arbejdes sammen på tværs af faggrupper med vigtig specialviden.

Der skal forsat være tilbud som nu i hele Rebild kommune. De skal følge med udviklingen og styrkes i flere områder, men vi er nød til at forholde os til, at Støvring er blevet så stor, at der skal tænkes anderledes end i resten af Rebild. Med helhedsplanen sikrer vi, at komme på forkant, fremfor at være på bagkant. 

Konservative vil være tro mod helhedsplanen og de gode kræfter, der er brugt i arbejdsgruppen. Vi støtter sundhedshusets placering i Ådalen, hvor vi kan skabe de rette rammer fra start, med de læger og andre sundhedstilbud der ønsker at være en del af sundhedshuset. Mange kommuner har allerede sundhedshuse, nu skal Rebild udover rampen og træffe de rigtige langsigtet beslutninger. 

Konservative mener Ådalene er det rette sted for at skabe en by i balance og sikre den rette infrastruktur, og ikke mindst gøre det rigtigt første gang! Så det ikke ender med lappeløsninger - Kære borgere følg med i hvad vi politikere træffer af beslutninger til glæde for Sundheden og sammenhængskraften i vores sundhedstilbud.

Vi politikere bør holde fokus på helhedsperspektivet, i god respekt for det arbejde der er lagt heri fra mange sider. Konservative ønsker at have visioner på Rebilds vegne og holde fokus på de langsigtet løsninger, da vi mener det er bedst for Rebild.

På vegne af Den Konsesrvative byrådsgruppe i Rebild/Lene Aalestrup

 e-max.it: your social media marketing partner