Byrådet i Rebild Kommune vedtog i forbindelse med budget for 2019-22 at decentralisere ledelse, sparring og vejledning i kommunens dagpleje. Dagplejerne vil derfor fra 1. april få lederen af dagtilbuddene i eget distrikt som deres leder. Ressourcerne til ledelse, sparring og vejledning fordeles imellem distrikterne og opgaverne varetages herefter der. 

I Rebild Kommune har vi i en årrække arbejdet målrettet med at udvikle de gode overgange for børnene. Det er vores målsætning, at beslutningen - ud over den konkrete besparelse - skal være med til at skabe endnu bedre overgange imellem dagpleje og børnehave samt et kompetenceløft af alle medarbejdere gennem dialog og sparring ude i de enkelte distrikter på tværs af alle dagtilbud. Derudover håber vi, at decentraliseringen også giver mulighed for, at Rebild Kommunes indsatser for at hjælpe børn og familier med udfordringer kan aktiveres endnu mere allerede i børnenes første leveår. 

Vi har stor forståelse for, at dagplejerne oplever usikkerhed i forbindelse med den store forandring, som venter forude. Der er både usikkerhed i forhold til, hvordan de nye forhold vil virke i praksis, og usikkerhed i forhold til en række praktiske forhold, som endnu ikke er afklarede. Vi ved, at forvaltningen har prioriteret en så åben dialog som muligt via møder og breve. Forvaltningen har netop i sidste uge sendt et informationsbrev til alle dagplejerne, som bl.a. svarer på de spørgsmål, som er rejst i læserbrev i Folkebladet. 

Alle dagplejere er inviteret til et informationsmøde den 28. marts, hvor vi forventer, at de sidste forhold er på plads, og der derfor kan informeres konkret og præcist. Da dette møde ligger tæt på overgangen til den ny organisering, sendes midt i marts yderligere et informationsbrev. Forældrene i dagtilbud har ligeledes fået informationsbreve. 

Af Thøger Elmelund Kristensen,
formand for Børne- og
Familieudvalget
Leon Sebbelin, borgmester.

 

e-max.it: your social media marketing partner