Alle har krav på et godt arbejdsmiljø – også dagplejere.

I Rebild Kommune står de overfor en decentralisering som dagplejerne endnu ikke ved meget om. Den vil givetvis få indflydelse på hvordan de fremadrettet skal melde sig syge, planlægge ferie eller gæstepleje. Decentraliseringen træder i kraft 1. april 2019, men de ved endnu ikke hvad det vil få af betydning!
Dagplejerne skiller sig ud fra mange andre faggrupper, da de arbejder i eget hjem. Det gør, at dagplejernes arbejdsmiljø er anderledes. Selvom det at arbejde i eget hjem giver frihed og mulighed for at planlægge arbejdsdagen, så kan det også give udfordringer, da dagplejere primært arbejder alene. Det er netop den tid alene og den manglende kontakt til kolleger og ledere som kan udfordre, hvis der sker forandringer. Det er det som er tilfældet i Rebild Kommune, hvor mange dagplejere tilkendegiver, at arbejdsmiljøet halter, da de føler, at de ikke får den information, som de har krav på.
Tilbage i december 2018 blev der truffet politisk beslutning om, at de kommunale dagplejere i Rebild Kommune skal decentraliseres pr. 1. april 2019. Det væsentlige når man træffer så stor en organisatorisk ændring, er at man sikrer, at alle involverede gør en ekstraordinær indsats for at bibeholde det gode arbejdsmiljø. Når det angår arbejdsmiljøet, har medarbejdere og ledere forskellige opgaver, men altid et fælles ansvar. I dette tilfælde er det arbejdsgiveren, og dermed politikerne i Rebild Kommune, som har det over-ordnede ansvar for at skabe sunde forhold og et godt psykisk arbejdsmiljø.
Dagplejerne kan ofte gå alene med uafklarede spørgsmål, og i denne situation har medarbejderne gået alt for længe uden klar besked om de forandringer som venter lige om hjørnet. De er kaldt til informationsmøde 28. marts – blot tre dage før decentraliseringen træder i kraft! Set fra min synsvinkel, så er den mang-lende og meget sene information til dagplejerne med til at øge deres frustration. Den er med til at fastholde utrygheden ved den trufne beslutning, og de er forståeligt nok nervøse for hvad der venter dem.
De har behov for at kende til de vilkår, de kommer til at arbejde under – eksempelvis hvornår de kan aftale ferie, og hvem de skal aftale den med. I det hele taget er der alt for mange løse ender. Det kan danne grobund for rygtedannelse og måske er der flere versioner af, hvad der kommer til at ske. Derfor er det på høje tid, at politikerne tager ansvar og trækker i arbejdstøjet. Der er behov for en klar udmelding her og nu. Dagplejerne har brug for arbejdsro, så de kan gøre det de er bedst til – nemlig at passe børn i et trygt miljø hjemme hos dem selv.
Rebild Kommune er arbejdsgiver, og har ansvaret for dagplejernes arbejdsmiljø. Lige nu hersker der med god grund usikkerhed, og det kan kun gå for langsomt at få informationer ud. Det vil være et tegn på god ledelse at erkende, at man har begået fejl. Fra nu af må det være politikernes fornemmeste opgave at skabe det bedste fundament for et godt psykisk arbejdsmiljø.

 

Af: Iben Nørgaard Christensen, faglig sekretær, FOA Nordjylland, Sydhavnsvej 13, 1, 7700 Thisted

e-max.it: your social media marketing partner