Svar på dit læserbrev fra sidste uge, om Sundhedsudvalgets beslutning, hvor vi var pålagt, at bespare 1 mio. samt finde løsning på klippekortordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, var en udfordring udvalget tog meget seriøst. 

Derudover har kommunen glædeligvis fået flere småbørn, hvor pengene til sundhedsplejen og børnetræning desværre ej er fulgt med børnetallet. Dette ønskede vi også at finde løsning på, så vi kan leve op til byrådets vision, omkring forebyggelse og en god start på livet her i Rebild. 

Forinden udvalgsmødet afholdt vi det tredje dialogmøde på et år med Ældrerådet, da vi ønsker et godt konstruktivt samarbejde, med gensidig respekt for vores “roller”, hvor vi på bedste vis forsøger, at tage højde for høringssvar. 

I udvalget har vi hver måned, fået opgørelse på de mange ledige plejeboliger, der netop ikke berører vores borgere. Derfor valgte vi at fjerne nogle af disse ubrugte pladser og gøre tre af dem til “patienthotel” for pårørende. Det fandt vi værdigt og trygt, med mulighed for at have en pårørende tæt på. Vi vil forsat få månedlige opgørelser på ledige pladser rundt om i kommunen, således vi kan genåbne plejeboligerne i Nørager og Haverslev, hvor de valgte tomme pladser primært lå, hvis det bliver nødvendigt. Inden længe er der et friplejehjem i Nørager, hvor der er prioriteret et tæt samarbejde.

Vi har med denne beslutning frigjort midler til klippekortet for vores svageste borgere. Samtidig frigav denne beslutning midler til, at sikre skolesundhedsplejens nuværende niveau, da vores børn i skolealderen, i større grad er udfordret på den mentale sundhed, hvilket vi ønsker at prioritere. Vi kunne også finde midler til, at opretholde niveauet for børnetræningen, der har en stor forebyggende effekt.

Ved plejeklinikkerne har et udvalgsflertal ønsket, at sætte en standard der siger, at kan man selv komme til klinikkerne skal borgerne det, således vi sikrer, at dem, der ikke kan, får den optimale hjælp via hjemmebesøg, i en hverdag hvor flere borgere glædeligvis bliver ældre, men også får brug for mere hjælp. En større borgergruppe har brug for hjælp til medicin, sårpleje og meget andet, hvilket vi i udvalget skal forholde os til. 

Vi har et yderst velfungerende samarbejde i sundhedsudvalget, hvor vi netop har haft visionsdag med fokus på de gode langsigtet løsninger, der rykker noget for vores fælles sundhed, som i større grad bliver udfordret. Vi har fået et borgertilbud med Aktiv med demens på Mastruplund, samt lagt en plan for udbyggelse af Ådalscentret, samt samling af akut og rehabiliteringspladser. Vores sundhedsområde får ligeledes stor fokus, da vi med flere kommunale sundhedsopgaver er presset i de nuværende rammer og dette bliver ikke mindre i de kommende år, så her skal vi have fundet en langsigtet løsning, der samler vores sundhedstilbud.

Jeg vil altid vælge at prioritere de svageste i samfundet, det ligger dybt i mit værdi-
grundlag, men mener også vi skal hjælpe hinanden, med at bruge ressourcerne korrekt, således hjemmehjælpen bliver højt prioriteret ved dem, der ikke selv kan bevæge sig af forskellige årsager. Den balance skal vi sikre i god respekt for borgeren. 

Jeg mener faktisk udvalget netop tænker langsigtet og ofte udtrykker stor respekt for både medarbejdere og borgerne inden for området.

Jeg forsøger i samarbejde med udvalget at finde de bedste langsigtede løsninger med de midler vi har på området.

Beklager, at du ikke mener, det er tilfældet.

Af Lene Aalestrup, formand, Sundhedsudvalget

 

e-max.it: your social media marketing partner