Så er der igen bud efter gode og nutidige idræts- og kulturfaciliteter i den ”sunde” Rebild Kommune.

Øster Hornum og Haverslev ønsker deres haller moderniseret, Aarestrup ønsker et ”Multihus”, Stubhuset i Støvring ønsker udvidelse, og flere stedet i kommunen efterspørges kommunal investering i gode og anvendelige kultur og idrætsfaciliteter.
Desværre ”mangler” den ”sunde” Rebild Kommune midler til disse relevante borgerfaciliteter i en moderne og nutidig kommune.
Anlægsbudgettet er angiveligt ”voldsomt” udfordret!
Partiet Venstre vil imødekomme ønskerne ved at afsætte 24 mio kr. til disse projekter. Men over 4 år. Altså ”små” 6 mio. kr. pr. budgetår!
Ikke et ord om at opgive en unødvendig  jernbanebro ved Klepholm i Støvring. En bro, som vil belaste anlægsbudgettet i kommunen med mindst 90 mio. kr. En bro, som burde opføres af Banedanmark og ikke af Rebild Kommune.
Broen skal erstatte den gamle bro for enden af Møllegårdsvej ved Vaseholm, samt min nabos bro ved Bækkedalsvej 13. Flere kilometer fra Støvring!
Som kompensation for fjernelse af disse broer ”bestikker” Banedanmark Rebild Kommune med 23 mio. kr. til opførelse af en ny bro.
14 mio. kr. for Vaseholmbroen og 9 mio. kr. for broen ved Bækkedalsvej. En efter min mening helt uhørt offentlig administrativ disposition.
Foruden denne ”smålige” politiske adfærd i den ”sunde” Rebild Kommune accepterer kulturudvalget en besparelse på 3,9 mio. kr. på driftsbudgettet, hvor et enigt udvalg vil fjerne tilskud til talentpuljen, nedsætte tilskud til forsamlingshuse, haldrift, museer og kulturarrangementer, ikke mindst Opera i Rebild Bakker.
Jeg græmmes over disse politisk økonomiske ”usunde” dispositioner, som klart vil forringe sundhedstilstanden i Rebild Kommune og nedsætte livskvaliteten betydeligt for alle borgere i kommunen.
Skammeligt at have kæmpet indædt for at sikre livskvalitet og borgertilfredshed i hele Rebild Kommune
Tak til vælgerne for at ”fritage” mig fra ansvaret for dette kulturelle morads, som den nye kommunalbestyrelse lægger for dagen.

 

Af Axel René Aubertin, næstformand i Oplandslisten, Bækkedalsvej 24, 9520 Skørping.

e-max.it: your social media marketing partner