Skidt og møg ligger og flyder alle steder. Ukrudt får lov at gro. Jeg forstår ikke, at man ikke får ryddet omkring rådhuset i Støvring. Tænk på alle de nye tilflyttere, der kommer hertil, hvad tænker de ikke, når de første gang skal på rådhuset?

Græs og ukrudt gror op omkring parkeringsbåsene og omkring frikirken, som er nabo til rådhuset. Det giver ikke et godt forhåndsindtryk for nye tilflyttere.

Rebild Kommune praler med at være en grøn kommune. Det må man sige den er, når man går tur omkring Mastrupsøerne. Det ser jo forfærdeligt ud, hvis man sætter sig på de enkelte bænke, der er placeret rundt omkring. Man kan ikke se vandspejlet. Det varer ikke mange år, før det hele er groet til, så der ingen vand er at se mere. Dyre- og fugleliv forsvinder, og så er vor fælles oase forsvundet. 

Men der bliver brugt mange ressourcer på at slå græsset, som ikke er her i denne tørre tid. Men traktoren kører og bruger en masse brændstof til ingen verdens nytte. Kære formænd og områdeledere! Brug dog jeres sunde fornuft, send traktorføreren ud med en buskrydder, så der kan blive  ryddet op omkring søerne.

I 2015 blev der fra EU og Folketinget nedsat en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø, der skal sikre renere vand i vore søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Omkring Mastrupsøerne blev der sat skilte op, som fortæller, at Stat og Kommune blev pålagt at oprense og forbedre vandmiljøet, og at der var afsat midler dertil, men hvad er midlerne brugt til her i Rebild Kommune?

Rebild Kommune er ikke en ældre- og handicapvenlig kommune. Se bare på Hobrovej i Støvring. Ældre- og gangbesværede med rollator har store problemer med at komme over gaden. Vi har her i Grangården Ældreboligselskab flere gange spurgt kommunen, om at få vore bøgehækket fjernet for at få etableret holdepladser til hjemmehjælpere og patientbefordring. Det kan ikke være rimeligt, at gangbesværede skal gå mange meter for at komme til taxaen, ligeså at hjemmehjælperen skal løbe spidsrod mellem bilerne på Hobrovej.

Vi fik nye busskure rundt omkring, dog mangler der på Viborgvej og Mosbæks-
allé, ligesom at der mangler bænke rundt omkring i byen. Tænk på, at der bliver flere og flere ældre beboere i vor by, som har behov for et hvil engang imellem. 

Man har talt om byforskønnelse, men hvor bliver den af? Kommunen har haft travlt med at fjerne bevaringsværdige træer omkring rådhuset og den gamle højskole. Det må dog absolut give røde ører. Ligesom man fjernede træerne i Jernbanegade fordi der var to træer, som var gået ud. Der blev lovet, at der blev planet nye!

Af Karl Andersen, Hobrovej 92, Støvring

 

e-max.it: your social media marketing partner