Af skolebestyrelserne på Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen.

Der kommer mange nye skoleelever i Støvring de kommende år… og den gode nyhed er, at der er plads til alle på Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen.
Støvring er populær blandt tilflyttere i disse år, og det gav sidste år sved på panden i Støvrings børnehaver, som havde svært ved at finde plads nok til alle. Heldigvis står der snart to nye børnehaver klar i Støvring, men hvad så med pladsen på skolerne, når børnene bliver større?
Er der plads til alle nye elever på de to nuværende skoler, eller er det nødvendigt at bygge en helt ny skole eller måske bare en ny fælles overbygnings- eller indskolingsskole?
Det spørgsmål har Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen – i dialog med formændene for dagsinstitutionsbestyrelserne i Støvring Nord og Syd - sat sig sammen for give et svar på, og lad det være sagt med det samme: Der er ikke brug for at bygge en ny dyr skole i Støvring, og det giver heller ikke mening at bygge en særlig overbygningsskole til de ældste elever eller indskolingsskole til de yngste. Det vil give nye bygninger, men ikke bedre skole -  tværtimod.
De nyeste prognoser indikerer, at der – når det topper – vil være maksimalt 1950 elever på samme tid. Det kan rummes på de to nuværende skoler, fordi der både er mulighed for at udvide de fysiske rammer med undervisningslokaler og udearealer og mulighed for at justere på skoledistrikterne for nye tilflyttere.
Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen kan i fællesskab tilbyde alle elever et rigtig godt, sammenhængende skoletilbud. Den antagelse bygger på et hurtigt kig i Rebild Kommunes kvalitetsrapport for folkeskoler og flere nationale undersøgelser, der entydigt peger i retning af, at Støvring har to gode skoler med stærke faglige resultater og høj elevtrivsel – noget, vi skal værne om.
Lad os sammen bygge videre på det grundlag og investere i tilbygninger og kvalitetsudvikling af de to nuværende skoler i stedet for at bygge en helt ny skole eller ødelægge de nuværende skoler ved at fjerne alle indskolings- eller overbygningselever.  I tilgift kan kommunen spare anlægsomkostningerne til ny skole, og på den lange bane er det også markant billigere at drive to store skoler end tre mindre skoler i Støvring.
Derfor kære politikere: Det er unødvendigt og uhensigtsmæssigt at bruge pengene på et dyrt skolebyggeri, som vil ”trække tænder” ud af økonomien for alle nuværende skoler i Rebild kommune. Invester i stedet i Støvrings to nuværende gode skoler, og lad os løse tingene i et tæt samarbejde mellem børnehaverne, Bavnebakkeskolen, Karensmindeskolen og byrådet.
Det første skridt ér taget med et godt samarbejde mellem skolerne om fælles udnyttelse af byens idrætsfaciliteter, og de to skolebestyrelser inviterer hermed Børne- og ungeudvalget til en kop kaffe med henblik på at drøfte de gode fælles løsninger, som ligger lige for.

e-max.it: your social media marketing partner