Af Bent Skovgaard Olsen,
Enhedslisten i Rebild kommune

I forrige uge indgik repræsentanter for kommunerne en økonomiaftale med regeringen. Den såkaldte Økonomiaftale for kommunernes økonomi 2019.
Enhedslistens repræsentant i Kommunernes Landsforenings bestyrelse (KL) Per Clausen stemmer nej til kommuneaftalen. Der er ikke afsat penge nok til at dække de udgifter, som følger med flere ældre, selvom der aldrig har været så mange penge i det danske samfund.
Med økonomiaftalen mellem KL og regeringen får landets kommuner reelt kun 1,2 milliarder mere til velfærd næste år i forhold til indeværende år. Men når der alene er brug for 1,4 milliarder bare for at dække ekstra udgifterne til flere ældre, betyder det forringelser automatisk forringelser i den kommunale velfærd.
Derfor har Enhedslistens repræsentant i KL stemt nej til aftalen i KL’s bestyrelse.
Der har aldrig været så mange penge i det danske samfund som nu. Alligevel påstår regeringen og KL, at de ikke kan finde penge til at dække de ekstra udgifter, som kommunerne får i de kommende år i forhold til at sikre en anstændig behandling af mennesker med handicap, skabe ordentlige arbejdsvilkår for medarbejderne og kvalitet i folkeskolen eller nye udgifter der uvilkårligt komme til det nære sundhedsvæsen.
I Enhedslisten kalder vi det et velfærdssvigt. For os er det uforståeligt at velfærden skal forringes, mens et stort flertal i Folketinget taler om, at de ønsker flere penge til velfærden. I Enhedslisten ønsker vi handling frem for ord. Sådan blev det ikke i årets økonomiforhandlinger. Det finder vi dybt skuffende.
Nu skal byrådet i Rebild Kommune finde ud af, hvordan økonomiaftalen påvirker velfærden i kommunen?
Vi efterlyser politikere, der har mod til at protestere mod forringelser i velfærden!

e-max.it: your social media marketing partner