Som formand for Støvring Idrætsforening Fodbold glæder det mig at se et indlæg, som det Lene Aalestrup havde i Midthimmerlands Folkeblad den 21. marts. Lene Aalestrup efterlyser visioner for Støvrings idrætsliv vil gerne have etableret en helhedsplan for idrætsforeningernes udviklingsramme. 

Det bakker vi i SIF Fodbold helhjertet op omkring, og deltager meget gerne aktivt i et samarbejde mellem Rebild Kommune og idrætslivet, om en helhedsplan, som den Lene Aalestrup efterlyser. Det er – i en by, hvor antallet af børnefamilier stiger nærmest eksplosivt og hvor det er påkrævet at etablere nye daginstitutioner og udbygge skoler - nødvendigt at tænke det etablerede idrætslivs rammevilkår ind i kommunens planlægning.  Når behovet for børnehaver og skoler stiger, vil presset på idrætslivets fysiske rammer også stige.

I SIF Fodbold har vi et rigtig fint samarbejde med Rebild Kommune, hvilket blandt andet kom til udtryk, da vi i 2014-15 fik etableret en meget tiltrængt kunstgræsbane. Senest har vi indgået aftale med Kommunen, om et fælles projekt med fodboldtræning af børn og unge fra kommunens modtageklasser og et tilbud om valgfag (DBU’s C-instruktøruddannelsen ) til elever fra 9. og 10. klasser i hele Rebild Kommune. Dette projekt løber over en 2-årig periode og finansieres via DBU-midler og kommunale midler. Så vi har bestemt et godt samarbejde med Rebild Kommune.  

Det er i disse år påkrævet, at der afsættes udviklingsrammer for idrætslivet i Støvring. Vi deltager som nævnt meget gerne aktivt i planlægningen heraf. Støvring skal også i de kommende årtier være en by med idrætsforeninger, der udvikler sig, så de matcher byens og borgernes behov. 

Den 21. marts havde også bestyrelsen for Støvring Svømmehal et indlæg, hvor Støvring Multihus og mulig anvendelse af de omkringliggende arealer omtales. I Støvring IF Fodbold er vi enige i, at området ved den gamle materielgård vil kunne blive et fyrtårn for det gode aktive liv og vi deltager meget gerne i den videre planlægning heraf. Vi kan blandt andet forestille os, at der etableres udendørs træningsfaciliteter, som kan anvendes, såvel af de omkringliggende etablerede idrætsklubber, som byens aktive mennesker i al almindelighed. Udover generelle udendørs træningsfaciliteter vil f.eks. en streetfodboldbane kunne medvirke til at området åbnes op til gavn for det aktive liv i Støvring. Der er  lige nu mulighed for at bygge bro mellem det etablerede klubliv og byens mange aktive mennesker, men det kræver, at løsningen tænkes ordentligt igennem, så byen også om 10 år har idrætsfaciliteter, der matcher byens behov.  I Støvring IF Fodbold deltager vi meget gerne i drøftelserne heraf.    

Af Lars Krunderup,
formand for
Støvring Idrætsforening Fodbold

 

e-max.it: your social media marketing partner