REBILD: Rebild kommunes byråd skal 1. marts beslutte om, der skal flere kæmpe vindmøller op i vores smukke kommune.

De fleste af os er vel meget opmærksomme på at bevare vort miljø, blandt andet ved hjælp at grøn energi.

Vi er nødt til, at stille os et spørgsmål: Hvilket miljø er det, vi vil bevare, det globale og/eller det lokale.

En opstilling af vindmøller på land vil i langt de fleste tilfælde ødelægge lokale miljøer, og effektiviteten af møllerne vil være under det halve i forhold til en tilsvarende mølle på havet.

Der projekteres pt kæmpe vindmølleparker på havet frem mod 2020, som vil øge vores vindenergi fra de aktuelle 5.300 MW til 6.640 MW, altså en forøgelse af kapaciteten på 25% på nogle få år.

Tyskland, Holland samt Danmark undersøger samtidig muligheden for at lave en kunstig ø i Nordsøen, som på sigt skal udbygges med vindmøller, der kan forsyne op til 80 millioner Europæere.

Allerede nu kan Danmarks samlede forbrug i perioder dækkes af de vindmøller vi allerede har, senest juleaftens dag 2017, hvor vi producerede 110% af den nødvendige strøm, altså mere end vi havde brug for. Ifølge Energinet var der i 2015 samlet set over 409 timer, hvor den danske vind produktion overgik det samlede danske elforbrug. Et år, hvor vores vindenergi produktionen var 42,1% af vores samlede forbrug.

Med effektiviteten af møllerne på havet er der absolut ingen fornuft i at sætte møller op på land, der ødelægger det lokale miljø, for at redde det globale.

Lad os satse hårdt på havvindmøller, og så finde alternativer på land, så som solceller.

På vegne af: Aktionsgruppen mod kæmpevindmøller på
Abildgaards jorde, Tonny Johannsen

 

e-max.it: your social media marketing partner