I overført betydning er vindmølletankegangen jo altid at foretrække. Men i konkret og faktisk betydning, så er vindmøller en ”no-go” mulighed i Rebild Kommune, set med Konservatives briller.

Det Konservative Folkeparti i Rebild Kommune har i valgkampen gjort meget ud af at tydeliggøre visionerne for en samlet Rebild Kommune. Visioner for en fremtid, hvor vi ser ud over Rebilds kommunegrænse og sætter fokus på, hvilke faciliteter hos vores nabokommuner, der taler til fordel helt ind i vores kommune og skaber muligheder for nye samarbejder og udviklingspotentialer, som vi kan komplimentere og bygge videre på, og dermed opnå positiv afsmitning i Rebild Kommune.

Her er bosætningstendensen allerede et parameter, som er lykkes, og som fortsat skal plejes. Det betyder, at ikke bare en, men to småbørnsinstitutioner samt en udvidelse af skole kapaciteten i Støvring allerede er på tegnebrættet. Og flere udstykninger og fritidstilbud er på vej i såvel Støvring som i resten af kommunen. 

Det betyder også, at vi skal huske at tage bestik af, at netop Rebild Kommune eftertragtet på grund af dens helt fantastisk natur og et særegent landskab. Vi nyder godt af, at det trækker gæster til fra hele landet og ligeledes udlandet.

Derfor er Konservatives budskab om vindmøller også meget klart og tydelig. Som vi italesatte allerede inden valget: ”Vi ønsker ikke flere vindmøller opstillet i vores kommune”. Ikke fordi vi, som sådan, er imod vindmøller. Men når vi ser på landkortet for Rebild Kommune, så har vi ikke konkret arealer til at opstille dem hensigtsmæssigt. Uanset hvor vi ser hen i kommunen, så er der højspændingsledninger, særlig bevaringsværdig natur eller fortidsminder og sidst men ikke mindst vil vindmøller af den størrelse, der søges etableret i dag, kræve en vis afstand til beboelse, som vi heller ikke kan få øje på.

Derfor er vi positive over, at Teknik- og Miljøudvalget var enige med os i den betragtning, og besluttede at undlade at vedtage det meget omtalte vindmølletillæg til Kommuneplanen.

Nu afventer vi, at sagen behandles i byrådet 1. marts, og håber naturligvis på at den foreløbige beslutning også bakkes op der.

 

e-max.it: your social media marketing partner