Det konstituerende byrådsmøde er nu afholdt og pladserne fordelt i det kommende byråd for 2018-2021.

Det Konservative Folkeparti har valgt Lene Aalestrup som gruppeformand. Efter 12 år i Kultur- og Fritidsudvalget er en epoke slut. Lene Aalestrup sætter sig efter nytår i formandsstolen for Sundhedsudvalget samt som medlem i Børne- og Familieudvalget. Derudover er hun at finde i Frivilligrådet og i bestyrelsen for Støvring Gymnasium.

Jeanette Sagan forsætter i Sundhedsudvalget, hvor hun i den forgangne periode har været næstformand. Derudover vil hun, som en af de første kvinder i Rebild Kommunes historie, indtage en plads i Teknik- og Miljøudvalget. Jeanette Sagan vil ligeledes være at finde i bestyrelserne for Rebild Vand og Spildevand A/S, Rebild Forsyning A/S samt i Oudrup Deponi I/S.

Holger Pedersen fortsætter sit arbejde i Økonomiudvalget og ligeledes i repræsentantskabet for HMN Naturgas, Hjemmeværnets Distriktsudvalg samt i valgbestyrelsen for Kommune- og Regionsvalg.

Konservatives 1. suppleant i den nye byrådsperiode er Mads Holm Danielsen, som også var tæt på at blive valgt. Desværre blev det ikke til det fjerde Konservative mandat som håbet.

- Det Konservative trekløver ser meget frem til samarbejdet med det nye byråd, hvor vi vil gøre vores bedste for at søge indflydelse, samt bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde med vores byrådskollegaer, fortæller formand Karen Eriksen.

I Rebilds Konservative Vælgerforening har vi oplevet stor fremgang i medlemstallet og det glæder mig meget, slutter Karen Eriksen.

e-max.it: your social media marketing partner