RV17: Af Allan Jensen, Venstre.

 

Det er behov for et forbedret lægeligt samarbejde imellem region og kommune, og her tænker jeg specifikt på den skævvridning der er imellem kommunernes jobcentre og regionens sygehuse.

Sygemeldte personer oplever desværre ofte, at jobcentrenes agenda er i direkte strid med de behandlingsforløb de har startet på et sygehus under vejledning af en person med lægefaglig uddannelse.

Det er tydeligt, at der er alt for stor afstand imellem lægernes anbefaling om hvile og genoptræning, til jobcenterenes ønsker om, at få sygemeldte personer i arbejde hurtigst muligt.

Dette kan vi gøre bedre, hvis blot vi sikrer os, at vi overlader de lægefaglige skadesvurderinger til lægerne, og lader jobcentrene koncentrere sig om deres arbejde. Når lægerne vurderer, at en person er klar til, at komme i arbejde igen, skal jobcenteret naturligvis tage over igen, men indtil da, bør skaderamte personer være fredet af jobcentrene.

e-max.it: your social media marketing partner