Støvring er under udvikling som aldrig før, hvilket er glædeligt. Men det kræver rettidig omhu, også for de grønne områder i byen.


Området ved søerne rummer mange muligheder, for at skabe hyggelige uderum. Med de rette tiltag, kan vi få skabt mange flere aktiviteter på de grønne områder.
Vi skal ligeledes sikre, at området ved materielgården kommer fritidslivet til gode. Foreninger, frivillige og det uformaliserede fritidsliv kan binde området sammen og gøre det til Støvrings Fritidsmidte, noget lignende tankerne bag vores kulturmidte med Stubhus, højskole, bibliotek mm.
Udearealet omkring rådhuset og vores kulturmidte skal ideudvikles, så vi får skabt en rød tråd fra materielgården til kulturområdet. Der skal fokus på udearealerne, og skal ny- og sammentænkes med stier, parkering og udendørs opholdsrum, så forbindelsen herimellem vil gøre dem attraktive og spændende.
Ved Solvang har vi et fantastisk grønt areal, der i min barndom var en fin legeplads, men som ikke længere tjener byen nogen værdi. Dette centrale område, tæt på vores handelsgade, er skabt til mange muligheder for børn og seniorer. Mit håb er, at vi kan få samlet en projektgruppe, der kan komme med ideer til det grønne område ved Solvang, så det skaber synergi og bliver et attraktivt uderum tæt på bymidten.
Vores  uderum fortjener visioner og opprioriteringer rundt om i Støvring i takt med by fortætningen, så det bliver endnu mere attraktivt og rart at opholde sig udendørs på vores offentlige grønne områder. Det samme gør sig gældende andre steder i Rebild.
Dette er fire eksempler, hvor vi kan være mere visionære ved, at sætte fokus på forbedring af byens uderum.
Støvring har mere end nogensiden før, brug for hyggelige udearealer til gavn for byens mange borgere og flere byer i Rebild er ligeledes udfordret på samme vis.
Rebild skal være et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder!

Af Lene Aalestrup, borgmesterkandidat, Det Konservative Folkeparti i Rebild

e-max.it: your social media marketing partner