REBILD: Den lokale valgkamp er godt i gang, og det er tiden for at afmærke politiske særstandpunkter. Sådan skal det være op til et kommunalvalg, men der kommer også en dag efter valget, hvor det nye byråd skal i gang med det politiske arbejde.
Nogle af vores politiske kollegaer fra andre partier/lister har allerede meldt ud, hvem man på ingen måde ønsker at samarbejde med.
En så klar udmelding gør, at andre må påtage sig det ansvar at etablere et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen, og vi Konservative er klar til at påtage os denne opgave.
Hvorfor ønsker vi det brede samarbejde? Vi, Konservative, har den overbevisning, at langt de fleste borgere i kommunen ønsker et bredt politisk samarbejde. Det brede samarbejde sikrer, at mange politiske partier og lister bliver hørt og har mulighed for at vinkle og sætte sit præg på kommunens drift og udvikling.  Med det brede samarbejde, sikrer vi, at borgernes stemmeafgivning den 21. november afspejles i den fremtidige politiske udvikling i Rebild kommune, og dermed giver grobund for, at så mange borgere som muligt får den følelse at de bliver lyttet til.
Jeg er selv stor fortaler for det brede samarbejde. Det er eksempelvis kun muligt at drive de frivillige foreninger, hvis man lytter til medlemmerne. Er man ansat på en arbejdsplads, er samarbejde et krav for såvel kollegaer som arbejdsgiver. Det er også gennem dialog, at man kan udvikle ting, sjældent gennem monolog.
Eksempelvis er Støvring by under stor udvikling, og det vil kræve store brede drøftelser, da de beslutninger der skal træffes, skal række et godt stykke ud i fremtiden! Et arbejde, som jeg personligt finder meget interessant og streng nødvendigt.
For mange er det et ønskescenarie, ja nærmest fantasteri, at man med sin egen liste har flertal i byrådet, og derfor kun skal have sine egne politiske visioner gennemført.
Lad mig venligst erindre om, at vi engang i den tidligere Støvring Kommune har haft en dygtig borgmester, der med sit parti havde et eget flertal, men valgte med stor kløgtighed at konstituere sig bredt, dengang til stor kritik for Venstres nuværende borgmesterkandidat.
Vi, Konservative, har et klart ønske om et meget bredt samarbejdende byråd, både før og efter kommunalvalget 2017!

e-max.it: your social media marketing partner